Miten valita itselleen parhaiten sopiva joogaopettajakoulutus, osa 2

Suomessa ei toistaiseksi ole omaa yleistä yhdistystä, liittoa tai muuta viranomaistahoa, jonka tarkoituksena olisi valvoa opettajakoulutuksia tai esimerkiksi edistää joogaopettajien työoloja. Koska joogaopettajakoulutukset eivät siis toistaiseksi ole minkään tietyn viranomaisen tai virallisen tahon valvomia, on niihin osallistuja melkolailla oman onnensa varassa. Osa suomalaisista opettajista ja opettajakouluttajista on Yoga Alliancen* jäseniä, mutta siihen kuuluminen ei välttämättä ole laadun tai osaamisen tae, vaikkakin Alliance antaa hyvät raamit siihen mitä koulutusten tulisi sisältää. Sama pätee toki toisinpäin! Erittäin laaduksta koulutusta voi tarjota kuulumatta Yoga Allianceen, tai mihinkään muuhunkaan yhdistykseen.

*Yhdysvalloista käsin toimiva Yoga Alliance on kaiketi tunnetuin ei voittoa tavoitteleva yhdistys jonka alle on rekisteröitynyt yli 7000 joogakoulua (Registered Yoga Schools (RYS) ja yli 100 000 rekisteröitynyttä joogaopettajaa (RYT). Luvut huhtikuulta 2020.
5.9.2020 Yoga Alliancen sivuilta haettaessa Suomesta löytyy 40 rekisteröitynyttä joogaopettajaa. Lukumäärä on erittäin pieni Suomessa toimivien joogaopettajien lukumäärään nähden.

Suomen Joogaliitto on kouluttanut jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa 1970-luvun alusta. Nimi muuttui jooganopettajaksi vuonna 2000. Suomen Joogaliitto on European Union of Yoga -liiton jäsen. Suomen Joogaliitto ei kuitenkaan ole kaikille avoin etuja ajava ja valvova yhdistys, vaan liiton jäseneksi pääsee kirjallisen anomuksen perusteella Suomessa toimiva rekisteröity yhdistys tai kerho, joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös yksityisen henkilön.

Iso-Britanniassa toimii esim. Yoga Teachers Union, jonka tarkoituksena on toimia joogaopettajien yhteisenä edunvalvojana.

Jos lähtökohtana pidetään 200 tunnin mittaista opiskelua, joka on useimpien ns. perusjoogaopettajakoulutusten pituus, voivat koulutusten sisältö, kesto, pääsyvaatimukset ja hinta kuitenkin vaihdella suuresti – yleismaailmallisen standardin puuttuessa.
Tämän vuoksi koulutusten vertailu on erittäin vaikeaa! 

Suosittelisin koulutuksen valintaa niin että mahdollisimman moni itselle tärkeä kriteeri täyttyy, pelkän pituuden tai hinnan sijaan. Omasta mielestäni on tärkeää että juuri opituille asioille on aikaa antaa laskeutua ja syventyä, ennen kuin uutta taas tulvii. Toki jos on entuudestaan erittäin kokenut harrastaja ja opettaminen on synnynnäistä, voi esimerkiksi kuukauden intensiivikoulutus olla paras vaihtoehto .
Opimme jokaisesta joogaharjoituksesta ja ihmisten kohtaamisesta jotain, olimme sitten opettajia tai osallistujia! On kuitenkin mahdollista että vuosia harjoittanut voi olla teknisesti ja tiedollisesti taitavampi kuin juuri koulutuksesta valmistunut opettaja jonka oma kokemus joogasta voi olla hyvinkin lyhyt -vaikkei joogaa itsessään tulisikaan vertailla tai laittaa osaamisasteikolle.

Photo by Tim Savage on Pexels.com

KYSYMYKSIÄ

Kysymyksiä itselle – jotta voisit löytää itsellesi parhaiten sopivan joogaopettajakoulutuksen


1) Miksi haluat joogaopettajaksi, vai etsitkö ensisijaisesti koulutusta syventämään omaa harjoitustasi?

2) Mikä joogasuuntaus tai -tyyli sinua erityisesti puhuttelee?

3) Kuinka kauan olet tehnyt omaa harjoitusta ja millainen on oma harjoituksesi tällä hetkellä?

Näihin kysymyksiin paneudumme seuraavassa osassa!

PS. Filosofian tohtori, joogaopettaja Kreeta Ranki pitää blogia jossa nykytiede ja perinteinen joogafilosofia kulkevat kauniisti käsi kädessä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s